Wettelijke vermeldingen

Ontwerper en huisvesting

SolidPepper
3 rue du Pont de l'Aveugle
Résidence Alliance
64600 Anglet - FRANCE
Design by Patrice Curci


Privacy en bescherming van de personengegevens

De gegevens die U aan ons hebt verstrekt tijdens het aanmaken van uw account op onze site zullen nooit aan derden worden doorgegeven. U behoudt het recht op inzage en/of wijziging van uw gegevens die u verstuurd zijn per mail bij uw inschrijving op onze site. Indien U uw gegevens verloren bent, dan kan U uw paswoord aanvragen per mail : « paswoord vergeten » . In geval van adresmail wijziging of voor alle andere vragen over wijziging /schrappen van uw persoonlijke contactgegevens, kan u ons ook altijd mailen. Inschrijving uitgevoerd op onze site dienen uitsluitend voor verwerking van uw bestellingen of aanvraag catalogussen of aanvraag bezoek van een vertegenwoordiger.

Hieronder kan u meer info vinden ivm de verwerking van uw persoonlijke contactgegevens. Zij hebben als doel U te informeren op de manier waarop wij uw gegevens verwerken of hoe U deze kan laten aanpassen.

Bedrijfs- en contactpersooninformatie.

Door onze website te bezoeken en door het verstrekken van zijn persoonsgegevens via e-mail, newsletter of via het invullen van de online beschikbare contactformulieren , aanvaardt de gebruiker met volledige kennins dat de verwerking zal worden uitgevoerd om onze doelstellingen na te streven.

Wat doen wij met uw gegevens ?

De gegevens die U aan ons hebt verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Wij gebruiken uw e-mailadres alleen intern of voor onze nieuwsbrief. Wij gebruiken deze nooit om door te sturen naar andere commercieele partners. Niet tegen staande, mag U de toezegging op onze nieuwsbrief ten alle tijde weer intrekken door te klikken op de link "ik wil geen nieuwsbrief meer" zichtbaar op mail die U ontvangt. Indien U uw gegevens zichtbaar gelaten heeft met het oog om een catalogus te ontvangen of om gecontacteerd te worden door onze vertegenwoordiger , dan zullen uw gegevens nooit doorgegeven worden aan derden. Deze dienen voornamelijk om uw bestelling in uitvoering te brengen. Elke verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt volledig conform de wet van 8 december 1992 die reeds aangepast is sinds 11 december 1998 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van personengegevens.

De gebruiker beschikt ten alle tijde over het recht op toegang tot, verbetering van de gegevens of om zich te verzetten tegen elke verwerking van deze gegevens die op hem betrekking hebben. Om deze rechten uit te oefenen, volstaat het ons een mail te sturen (link “Contacteer ons” of op de pagina te gaan “Uw account”)

U kan ons ook op het volgende adres een brief zenden :
Balco BVBA
Rue Buchholtz straat 14b10
1050 Brussel

Verantwoordelijke voor de verwerking van de personengegevens op de site balco.be

De verantwoordelijke voor de verwerking van de personengegevens is de firma :

Balco Belgium BVBA

Tervurenlaan 412

1150 Brussel

Ondernemingsnr. : BE0454.476.078